Hvor mye kostet Smittestopp?
Smittestopp app

Hvor mye kostet Smittestopp?

Published:

Simula har mottatt til sammen 16,6 millioner kroner for arbeidet med utvikling av Smittestopp, samt drift og vedlikehold av appen og analyse av data. I tillegg har Simula lagt ned betydelig egeninnsats i arbeidet med Smittestopp.

Den delen av Smittestopp Simula har vært involvert i har bestått av to deler:

Utviklingsfasen:
Simula mottok omtrent 5 millioner kroner for sin del av utviklingen av Smittestopp (lenke til kontrakten). I tillegg la Simula inn en egeninnsats på i størrelsesorden 4 millioner kroner.

Drifts-, vedlikeholds- og analysefasen:
Simula hadde en kontrakt for denne typen arbeid ut 2020 som var anslått til å koste rundt 14,4 millioner kroner (lenke til kontrakten). Rundt 11,5 millioner kroner er fakturert fra Simula. Simula har i tillegg lagt ned betydelig egeninnsats også i denne fasen. Spesielt la Simula ned betydelige ressurser i testing av teknologiene og utarbeidelse av rapporten «Sammenligning av alternative løsninger for digital smittesporing».

Til sammen har Simula mottatt 16,6 millioner kroner for sin rolle i utvikling og drift av Smittestopp.