Simula som karrieregrunnlag
Kristin Vinje og Anita Krohn Traaseth

Simula som karrieregrunnlag

Published:

Lederansvaret i Simula førte til store muligheter i næringslivet og politikken for Anita Krohn Traaseth og Kristin Vinje.

Genuint opptatt av mangfold

Simula Research Lab ble opprettet i 2001. Allerede fra starten var ledelsen oppmerksom på å tiltrekke utradisjonelle lederprofiler og kvinnelige ledere. En av dem var Anita Krohn Traaseth. Hun er i dag leder for Innovasjon Norge, men fra 2005 til 2008 var hun administrerende direktør i Simula Innovation. Det var hennes første rolle som administrerende direktør.

-Mine tre år på Simula har satt store spor og det var der jeg lærte meg basisforståelse for oppgaven med å ha et øverste lederansvar for et selskap, og ikke minst hvordan det er å jobbe i skjæringsfeltet toppforskning og kommersialisering.

Krohn Traaseth forteller at det var konsernsjef og professor Aslak Tveito som tilbød henne denne jobben. Hun mener at han var tidlig ute med å satse både på utradisjonelle lederprofiler og kvinnelige ledere.

-Han var og er fortsatt genuint opptatt av mangfold. Ikke minst så har han evne til å sette sammen tverrfaglige profiler og uortodokse team. Han tør å satse på det som ikke er opplagt eller tradisjonelt. Det er bare å se på resultatene til Simula de siste årene. Tveitos lederfilosofi og gjennomføringsevne har skapt resultater på alle områder.

Krohn Traaseth mener at vi skulle hatt en lignende modell på de viktigste forskningsområdene for Norge fremover.Siden 2010 har Simula bevisst jobbet for å øke kvinneandelen i selskapet. I dag kan de skryte av nesten 30 prosent av kvinner blant deres fast ansatte forskere. Krohn Traaseth mener at vi skulle hatt en lignende modell på de viktigste forskningsområdene for Norge fremover.

-Den tar i seg det ypperste av grunnforskningsfokus samt evner å bygge broer, og ikke minst bygge opp kommersielt fokus og virksomheter med dyp respekt for ulike kompetanseprofiler.

Etablerte en egen strategi

I 2005 startet også en annen leder i Simula - Kristin Vinje. Hun var assisterende direktør fra 2005, og i 2007 var hun med på å etablere og lede videre Simulaskolen - Simula School of Research and Education. I dag er hun Oslo Høyres 4. stortingsrepresentant.

-Simula har gjort mye riktig, både når det gjelder å satse på kvalitet, å slippe kvinner til og gi dem muligheter til å bygge en karriere i en ellers mannsdominert kultur, sier Vinje.

Hun sier at i sin tid etablerte de etterhvert en egen strategi, godt forankret i ledelsen og styret, for hvordan Simula skulle legge til rette for å rekruttere og beholde dyktige kvinner under forutsetning om høy kvalitet.

-Gode kvinnelige forbilder er viktig for at yngre jenter skal føle seg komfortable med å velge seg inn i et ellers mannsdominert miljø, derfor er det flott at Simula fortsetter å jobbe aktivt for at flere kvinner velger en forskerkarriere innenfor IT.