Smittestopp - klar for nedlastning
Smittestopp app

Smittestopp - klar for nedlastning

Published:

Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene med å begrense spredningen av koronaviruset via digital smittesporing. Anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen vil i tilegg brukes til å utforme effektive smitteverntiltak.

Smittestopp is an app that helps the health authorities to slow the spread of the coronavirus through digital contact tracing. In addition, anonymized information aboutmovement patterns of the population will be used to design effective infection control measures.

Last ned her / Download here:

For mer informasjon / For more information: