Export 3 results:
Search results for biblio_year:2006
Filters: 1 is biblio_year:1989 and 2 is biblio_year:1984 and 3 is field_research_area:1 and 4 is biblio_year:1996 and 5 is field_research_area:7 and 6 is biblio_type:Book and 7 is biblio_year:2016 and 8 is biblio_type:Manuals and 9 is biblio_type:Talks, invited and Author is Kristian Gjøsteen  [Reset Search]
2015
O. Lysne, K. Beitland, K. Gjøsteen, J. Hagen, Å. Holmgren, E. Jarbekk, E. Lunde, F. Manne and S. Nystrøm. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
2012
K. Gjøsteen and K. Hole. Helseopplysninger på nett In Letter to there editor in Dagens Næringsliv., 2012.
2011
K. Hole, K. Gjøsteen, T. Tjøstheim and L. Nestas. Farene ved e-valg In Feature article in Dagbladet., 2011.