Export 3 results:
Search results for biblio_year:1979
Filters: 1 is biblio_year:1986 and 2 is biblio_year:1995 and 3 is biblio_year:2007 and 4 is biblio_year:1982 and 5 is biblio_year:1987 and 6 is field_publication_state:17 and 7 is biblio_year:1999 and 8 is biblio_year:2003 and Author is Kristian Gjøsteen  [Reset Search]
2015
O. Lysne, K. Beitland, K. Gjøsteen, J. Hagen, Å. Holmgren, E. Jarbekk, E. Lunde, F. Manne and S. Nystrøm. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
2012
K. Gjøsteen and K. Hole. Helseopplysninger på nett In Letter to there editor in Dagens Næringsliv., 2012.
2011
K. Hole, K. Gjøsteen, T. Tjøstheim and L. Nestas. Farene ved e-valg In Feature article in Dagbladet., 2011.