Export 3 results:
Search results for biblio_year:1979
Filters: 1 is biblio_year:1989 and 2 is biblio_year:2015 and 3 is biblio_year:1988 and 4 is biblio_year:1978 and 5 is biblio_year:1980 and 6 is biblio_year:1995 and 7 is biblio_type:Book and 8 is biblio_year:2012 and 9 is biblio_year:2001 and Author is Kristian Gjøsteen  [Reset Search]
2015
O. Lysne, K. Beitland, K. Gjøsteen, J. Hagen, Å. Holmgren, E. Jarbekk, E. Lunde, F. Manne and S. Nystrøm. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
2012
K. Gjøsteen and K. Hole. Helseopplysninger på nett In Letter to there editor in Dagens Næringsliv., 2012.
2011
K. Hole, K. Gjøsteen, T. Tjøstheim and L. Nestas. Farene ved e-valg In Feature article in Dagbladet., 2011.