Export 3 results:
Search results for biblio_year:1979
Filters: 1 is biblio_year:1996 and 2 is biblio_year:1993 and 3 is biblio_year:2011 and 4 is biblio_year:2008 and 5 is biblio_year:2005 and 6 is biblio_year:1995 and 7 is biblio_type:Public outreach and Author is Kristian Gjøsteen  [Reset Search]
2015
O. Lysne, K. Beitland, K. Gjøsteen, J. Hagen, Å. Holmgren, E. Jarbekk, E. Lunde, F. Manne and S. Nystrøm. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
2012
K. Gjøsteen and K. Hole. Helseopplysninger på nett In Letter to there editor in Dagens Næringsliv., 2012.
2011
K. Hole, K. Gjøsteen, T. Tjøstheim and L. Nestas. Farene ved e-valg In Feature article in Dagbladet., 2011.