Export 3 results:
Search results for biblio_year:1984
Filters: 1 is biblio_year:2016 and 2 is biblio_year:2005 and 3 is biblio_year:1987 and 4 is biblio_year:1980 and 5 is biblio_type:Book and 6 is biblio_type:Public outreach and 7 is biblio_year:2015 and Author is Kristian Gjøsteen  [Reset Search]
2015
O. Lysne, K. Beitland, K. Gjøsteen, J. Hagen, Å. Holmgren, E. Jarbekk, E. Lunde, F. Manne and S. Nystrøm. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
2012
K. Gjøsteen and K. Hole. Helseopplysninger på nett In Letter to there editor in Dagens Næringsliv., 2012.
2011
K. Hole, K. Gjøsteen, T. Tjøstheim and L. Nestas. Farene ved e-valg In Feature article in Dagbladet., 2011.