Export 3 results:
Search results for biblio_year:1991
Filters: 1 is biblio_year:2014 and 2 is biblio_year:2007 and 3 is biblio_type:Manuals and 4 is biblio_type:Book and 5 is biblio_year:2015 and 6 is biblio_year:2009 and 7 is field_research_area:1 and Author is Kristian Gjøsteen  [Reset Search]
2015
O. Lysne, K. Beitland, K. Gjøsteen, J. Hagen, Å. Holmgren, E. Jarbekk, E. Lunde, F. Manne and S. Nystrøm. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
2012
K. Gjøsteen and K. Hole. Helseopplysninger på nett In Letter to there editor in Dagens Næringsliv., 2012.
2011
K. Hole, K. Gjøsteen, T. Tjøstheim and L. Nestas. Farene ved e-valg In Feature article in Dagbladet., 2011.