Export 3 results:
Search results for biblio_year:2002
Filters: 1 is biblio_year:1992 and 2 is biblio_year:2005 and 3 is biblio_year:2012 and 4 is biblio_year:2016 and 5 is biblio_type:Book and 6 is biblio_year:2015 and 7 is biblio_year:2018 and Author is Kristian Gjøsteen  [Reset Search]
2015
O. Lysne, K. Beitland, K. Gjøsteen, J. Hagen, Å. Holmgren, E. Jarbekk, E. Lunde, F. Manne and S. Nystrøm. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
2012
K. Gjøsteen and K. J. Hole. Helseopplysninger på nett In Letter to there editor in Dagens Næringsliv., 2012.
2011
K. J. Hole, K. Gjøsteen, T. Tjøstheim and L. Nestas. Farene ved e-valg In Feature article in Dagbladet., 2011.