Export 3 results:
Search results for biblio_year:2002
Filters: 1 is biblio_year:2010 and 2 is biblio_year:2016 and 3 is biblio_type:Book and 4 is biblio_type:PhD Thesis and 5 is biblio_year:2014 and 6 is biblio_type:Talk, keynote and 7 is biblio_type:Talks, invited and 8 is biblio_year:2019 and 9 is field_research_area:1 and Author is Kristian Gjøsteen  [Reset Search]
2015
O. Lysne, K. Beitland, K. Gjøsteen, J. Hagen, Å. Holmgren, E. Jarbekk, E. Lunde, F. Manne and S. Nystrøm. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
2012
K. Gjøsteen and K. J. Hole. Helseopplysninger på nett In Letter to there editor in Dagens Næringsliv., 2012.
2011
K. J. Hole, K. Gjøsteen, T. Tjøstheim and L. Nestas. Farene ved e-valg In Feature article in Dagbladet., 2011.