Export 113 results:
Filters: Author is Morten Dæhlen  [Clear All Filters]
2003
M. Dæhlen and K. Tasken. Et Forskningsprosjekt - En Hjertesimulator In Sommeråpent, NRK, 16. Juli., 2003.
M. Dæhlen, K. Tasken, T. Thorleifson, M. Espelund, P. Rognved and K. Myhre. Etablering Av Et "technology Transfer Office" Ved Universitetet I Oslo In Innstilling, 26. september., 2003.
M. Dæhlen and K. Tasken. Forskningsbasert Nyskaping Og HIV-Forskning In Sommeråpent, NRK, 9. Juli., 2003.
M. Dæhlen and K. Myhre. Forskningsbasert Nyskaping Ved Universitetet I Oslo, Organisering, Implementering Og Drift In Misc., 2003.
M. Dæhlen, K. Myhre, J. Katle and E. Martmann-Moe. Fra Forsknings Til Forretning, Organisering Av Forskningsbasert Nyskaping Ved Universitetet I Oslo In Misc., 2003.
M. Dæhlen, J. Grimsgård and L. Lømo. Fra Tall Til Bilder In Sommeråpent, NRK, 6. August., 2003.
M. Dæhlen, R. Gabrielsen, L. Lømo and O. Martinsen. Hvorfor Er Det Olje I Nordsjøen? In Sommeråpent, NRK, 30. Juli., 2003.
M. Dæhlen and O. Lysne. Internett Og Trafikkork In Sommeråpent, NRK, 2. Juli., 2003.
M. Dæhlen and N. K. Solbrække. Kvinners Posisjon(er) I Overgangen Fra Industri- Til Informasjonssamfunnet In Sommeråpent, NRK, 13. August., 2003.
M. Dæhlen and T. Sevaldrud. Multi-Level Triangulation for Fast Rendering of Huge Data Sets In Preprint., 2003.
M. Dæhlen and A. Hanneborg. Nanoteknologi In Sommeråpent, NRK, 23. Juli., 2003.
M. Dæhlen and E. Maartmann-Moe. Norges Ukjente Gullgruve In Dagens næringsliv, kronikk, 13. Feb., 2003.
M. Dæhlen and M. Fimland. Resolving Inconsistencies in Multi-Level Terrain Models With Water Networks In Preprint., 2003.
M. Dæhlen. Six Degrees of Separation In Breakfast TV (NRK), 10. November., 2003.
M. Dæhlen. Tverrfaglighet Og Værvarsling In Sommeråpent, NRK, 25. Juni., 2003.

Pages