Export 3 results:
Filters: Author is Kristian Gjøsteen  [Clear All Filters]
2015
O. Lysne, K. Beitland, K. Gjøsteen, J. Hagen, Å. Holmgren, E. Jarbekk, E. Lunde, F. Manne and S. Nystrøm. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
2012
K. Gjøsteen and K. J. Hole. Helseopplysninger på nett In Letter to there editor in Dagens Næringsliv., 2012.
2011
K. J. Hole, K. Gjøsteen, T. Tjøstheim and L. Nestas. Farene ved e-valg In Feature article in Dagbladet., 2011.