Export 1 results:
Filters: Author is Håkon Bergsjø  [Clear All Filters]
2022
K. Friis and O. Lysne. "5G-sikkerhet: Norge mellom stormaktene." In Digitalisering og internasjonal politikk, edited by H. Bergsjø and K. Friis. Universitetsforlaget, 2022.