Frokostseminar: Autonome team og IT-utvikling: Hva er det, hva krever det og hvordan går det?

Frokostseminar: Autonome team og IT-utvikling: Hva er det, hva krever det og hvordan går det?

Mer autonome, også kalt selvorganiserte eller selvstyrte, team tar større ansvar og tar flere beslutninger. Dette er i flere undersøkelser, også de i regi av HIT-nettverket, funnet til å føre til bedre motivasjon, høyere produktivitet og ha andre positive effekter for de som jobber i teamene og for organisasjonen som helhet. Det er imidlertid også undersøkelser som viser uheldige konsekvenser og at det kan bli for mye autonomi. Undersøkelsene viser også klart at innføring av mer autonomi gjøres på svært ulike måter i ulike organisasjoner, og at ulike organisasjoner støter på ulike utfordringer.

Presentasjonsoversikt fra seminaret:

  • “En liten undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan
  • “Hvordan tilrettelegge for autonome team i programvareintensive organisasjoner” – Nils Brede Moe, SINTEF
  • “Selvstyrt og standardisert?” – Lise Angell, NRK
  • “Digital transformasjon i NAV” – Catherine Janson, NAV
  • “Fra 12 personer til 12 team” – Marit Andreassen, Vipps
  • “Praktisk eksempel – Hvordan håndtere komplekse leveranser med selvdrevne team” – Kjell Sverre Birkeland, Skatteetaten
  • “Autonome team i prosjekter (sett fra et produkteier-perspektiv)” -Stein Grimstad og Hans Petter Ouren, Skatteetaten
  • “Oppsummering undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan