Frokostseminar: Erfaringer med IT-sourcingstrategier: Internt, innleid, offshoret…?

Frokostseminar: Erfaringer med IT-sourcingstrategier: Internt, innleid, offshoret…?

Det er stor variasjon i hvordan IT-utvikling bemannes og styres. Noen har valgt å offshore det aller meste til lavkostland, noen har nylig «backsourcet» mye av ressursene fra lavkostland til interne ressurser, noen har en 50-50 andel egne og innleide ressurser og noen bruker kun interne ressurser.

HIT-nettverkets egen forskning fant at offentlige etater som hadde en stor andel interne utviklingsressurser, styrte IT-utviklingsarbeidet selv, leide inn nødvendige ressurser fra flere leverandører og hadde grundige prosesser for valg av enkeltressurser var de som lykkes best. Alle sourcing-strategier har imidlertid både fordeler og ulemper, passer til ulike deler av virksomheten og for ulike typer virksomheter. For å få bedre innblikk i dette vil presentasjonene på seminarer dele erfaringer med ulike sourcingsstrategier, hva man kan og hva man ikke bør outsource, hva man bør ha av egen kompetanse, og flere andre forhold med sourcings-strategi viktig for å lykkes med IT-utvikling.

Presentasjonsoversikt fra seminaret (presentasjonene er samlet i felles et felles dokument lenger nede)

  • “Velkommen til HIT-seminaret” – Jørgen Petersen, Promis og Kjernegruppen i HIT
  • “Velkommen til NAV” – Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør NAV
  • “En liten undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan
  • Keynote: “Succeeding with offshoring: Lessons learned from more than twenty cases” – Darja Šmite, Blekinge Institute of Technology, Sverige
  • “Gjennomføring av ny sourcingstrategi” – Catherine Janson, Kjerstin Wester, og Jørgen Solberg, NAV
  • “Oslo Origo – etablering av et tverrfaglig kompetansemiljø for digitalisering i Oslo Kommune” – Trond Johansen, Oslo Origo
  • “20 år med egne utviklere og konsulenter i skjønn forening” – Sven Erik Bjerke, SPK
  • “Oppsummering av undersøkelse” – Jefferson Molleri, Simula Metropolitan

Presentasjoner del 1

Presentasjoner del 2

Presentasjoner del 3