Hjemmekontor i covid-tider, hvordan blir det effektivt og hvordan blir fremtiden?

Hjemmekontor i covid-tider, hvordan blir det effektivt og hvordan blir fremtiden?

I dette morgenseminaret presenterte sjefsforsker Nils Brede Moe (SINTEF) forskningsresultater om virtuelle teams og hjemmekontor. Statens pensjonskasse og NAV presenterte og diskuterte hvordan de har jobbet for å gjøre hjemmekontoret mer effektivt. Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Effektiv Digitalisering av Offentlig Sektor (EDOS).

Presentasjoner fra seminaret: