Aslak Tveito utnevnt til styreleder ved FFI

Forsvarsdepartementet har utnevnt Professor Aslak Tveito, administrerende direktør for Simula gruppen til ny styreleder ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

FFI er underlagt Forsvarsdepartementet med ansvar for forsvarsrelatert forskning og utvikling i Norge. FFI fungerer som en rådgiver for Forsvarsdepartementet og Forsvarets militære organisasjoner. 

Professor Tveito er utnevnt til styreleder for perioden 2021-2023. 

Mer informasjon:

Related employees