ERC Starting grant til Marie E. Rognes

Marie E. Rognes, avdelingsleder for biomedisinske beregninger ved Simula, har blitt tildelt det meget prestisjefulle ERC Starting Grant på 1,5 millioner Euro for de neste fem årene. Bare 19 norske forskere har fått ERC grant så langt i Horisont 2020, og bare sju forskere har fått Starting Grant før Marie E. Rognes. Å sikre et ERC grant er en høythengende anerkjennelse av Marie Rognes og hennes forskning, og en milepæl for Simula.

"Matematikk og beregninger for å modellere væskeflyt i hjernevev" (Waterscales) er et 5-årig forskningsprosjekt innenfor anvendt matematikk og vitenskapelige beregninger. Prosjektet er tildelt under panel PE1 (Matematikk) i det Europeiske forskningsrådet (ERC). Prosjektet dreier seg om å utvikle nye matematiske metoder og ny beregningsteknologi for å modellere og simulere flyt av væske i hjernevev.

Rundt om i hjernen vår strekker det seg et nettverk av vannveier i form av vannkanaler i de biologiske cellene, vannfylte hylser rundt blodårene og væskefylte hulrom dypt inne i hjernen. Ny medisinsk forskning viser at disse vannveiene er viktigere og mer interessante enn man tidligere har trodd.

I dag undersøkes disse mekanismene først og fremst med eksperimentelle metoder der man tar ut deler av hjernevev hos mus og studerer dem i mikroskop, eller via kliniske studier der man ved hjelp av for eksempel MR-scanning ser på fordeling av injisert kontrastvæske i pasienter. Men disse metodene har en rekke svakheter, og derfor er forskerne ved Waterscales-prosjektet på jakt etter helt nye angrepsvinkler og metoder.

Waterscales-prosjektet har nettopp dette som mål: å skape de matematiske modellene og teknologien som trengs for å kunne studere hjernens vannveier i stedet ved hjelp av datamaskinmodeller og simuleringer. Prosjektet vil utvikle og kombinere modeller av vannveiene fra celle- til organnivå, og studere egenskapene til, og beregningsmetoder for de nye modellene. Deretter vil prosjektet evaluere nøyaktigheten og påliteligheten til de virtuelle resultatene.

På lengre sikt vil prosjektet åpne opp helt nye muligheter for å studere hjernens væskeflyt og sykdommer som er assosiert med denne, slik som Alzheimers eller opphopning av væske i hjernen (hjerneødem).

Related employees