Kyrre Lekve utnevnt til medlem av regjeringsutvalg

Kunnskapsdepartementet har satt ned et nytt utvalg som skal gjøre en gjennomgang av finansieringen av universiteter og høyskoler. Kyrre Lekve, nestleder ved Simula Research Laboratory har blitt utnevnt til utvalget.

Utvalget skal blant annet vurdere om dagens finansiering er godt nok tilpasset ønsket om flere fleksible tilbud som kan tas som etter- eller videreutdanning og i kombinasjon med jobb. I tillegg skal de vurdere hvordan finansieringen kan bidra til mer arbeidslivsrelevans i utdanningstilbudene og sysselsettingen i relevant arbeid etter studier. Siri Hatlen leder utvalget.

Den endelige rapporten til Kunnskapsdepartementet skal leveres i mars 2022.

Lekve har vært nestleder i Simula siden 2015. 

For mer informasjon om utvalget og mandatet klikk her. 

Related employees