Kyrre Lekve utnevnt til styreleder for Høyskolen Kristiania

Viseadministrerende direktør i Simula Research Laboratory, Dr. Kyrre Lekve er blitt utnvent til ny styrelder for Høyskolen Kristiania.

Høyskolen Kristiania ble etablert i 1914 og er i dag en av Norges eldste utdanningsinstitusjoner. Høyskolen er den største i Norge, med ca. 18,000 studenter og 800 ansatte og tilbyr bachelor og masterprogrammer innen blant annet markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap og kunstfag. 

Lekve ble utnevent av Rådsforsmalingen 25 november.

Mer informasjon