Kyrre Lekve utnevnt til styreleder for Høyskolen Kristiania

Viseadministrerende direktør i Simula Research Laboratory, Dr. Kyrre Lekve er blitt utnvent til ny styrelder for Høyskolen Kristiania.

Høyskolen Kristiania ble etablert i 1914 og er i dag en av Norges eldste utdanningsinstitusjoner. Høyskolen er den største i Norge, med ca. 18,000 studenter og 800 ansatte og tilbyr bachelor og masterprogrammer innen blant annet markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap og kunstfag. 

Lekve ble utnevent av Rådsforsmalingen 25 november.

Mer informasjon

Related employees