Programmeringskurs for permitterte og arbeidsledige

For første gang skal Kodeskolen på Simula tilby kurs i programmering og datateknologi. Målgruppen er permitterte og arbeidsledige som følge av koronoaepidemien. Kursene er organisert i samarbeid med OsloMet, Norsk industri, Norges ingeniør og teknologorganisasjon og Forbundet for Ledelse og Teknikk.

Simula School of Research and Innovation (SSRI) og Kodeskolen skal undervise i to nye utdanningstilbud i programmering og datateknologi.  Kursene er forbeholdt permitterte eller arbeidsledige og er en del av regjeringens satsing på kompetanseheving.

Utdanningstilbudet innen programmering er en introduksjon til fagfeltet, og vil gi innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger på oppgaver som kan forenkles og effektiviseres med kode. Kurset legger også opp til praktisk programmering.

I likhet med kurset innen programmering, vil utdanningstilbudet i datateknologi gi grunnleggende kunnskap, kompetanse og ferdigheter innen oppbygging og funksjon til datamaskiner, digital informasjon, operativsystemer, datanettverk og grunnleggende IKT-sikkerhet.

 - Vi er svært godt fornøyd med å få denne muligheten til å gi voksne arbeidstakere digital kompetanse. Store deler av norsk arbeidsliv trenger mer kunnskap om digitalisering generelt og det at mange står uten jobb gir mulighet til å fylle kompetansegapet. Ved å bruke den ledige kapasiteten nå, vil føre til at flere arbeidstakere står bedre rustet til nye oppgaver når arbeidsmarkedet normaliserer seg. I tillegg vil dette øke konkurransekraften til norsk industri mer generelt, sier Marianne Aasen, direktør i SSRI.

Hun mener samarbeidet med partene fra arbeidslivet er en stor fordel og at det vil sikre at innholdet på kursene er relevante for deltagerne og næringslivet.

Ansatte ved Simula School of Research and Innovation (SSRI) skal stå for undervisningen. Vitenskapelige ansatte ved institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet er med på kvalitetssikring av emnebeskrivelse. I prosjektet sitter også FLT, NITO og Norsk Industri i en referansegruppe sammen med Simula for å kvalitetssikre emnene og sikre relevans.

I tillegg til kursene Kodeskolen skal holde, tilbyr OsloMet ytterligere tre emner for samme målgruppe. Alle kursene vil gi 5 studiepoeng og undervisningen vil foregå digitalt i løpet av sensommeren. OsloMet er det akkrediterende universitetet.

For påmelding til kurset i programmering klikk her (fulltegnet)

For påmelding til kurset i datateknologi klikk her. 

Kodeskolen ble opprettet i 2018, og tilbyr kurs innen tekstbasert programmering til lærere og arbeidslivet. Les mer om Kodeskolen her.