Verdensrom og programmering på Simula

Simula og NAROM arrangerer for første gang et kurs sammen om romfart og programmering. Kurset skal gi lærere i ungdomsskolen en innføring i undervisningsressurser om verdensrommet og programmering, AstroPi som kodeplattform og gi dem trygghet til å bruke tilgjengelige ressurser når de skal undervise programmering i eget klasserom.

Målgruppen for kurset er i hovedsak lærere som skal undervise i forsøksfaget programmering, Teknologi i Praksis eller Forskning i Praksis. Lærere i videregående skole kan også delta om de er interessert i å vite mer om AstroPi-konkurransen. Det er gratis å delta for lærere.

Tid og sted:

Torsdag 11. oktober, 12:00 - 15:30
Simula, Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Tentativt program 12:00-15:30

12:00 – 12:30 Presentasjon av SIMULA, NAROM og Nordic ESERO og læringsmål
12:30 – 13:15 Introduksjon til Astro PI – Sense HAT og eksisterende ressurser på nettet
13:15 – 13:30 Kaffe/te-pause
13:30 – 14:30 Workshop med mulighet for å teste ut nettversjonen av Sense HAT på egen pc
14:30 – 15:00 Refleksjon – hvordan ta dette i bruk i undervisningen
15:00 – 15:30 Oppsummering Evaluering og takk for i dag! 

Påmelding

Trykk her for å lese mer og melde deg på.

Om NAROM

NAROM er et nasjonalt senter og skolelaboratorium for alle utdanningsnivåer innenfor romrelatert opplæring, og bidrar til rekruttering til norsk romvirksomhet samt skape økt interesse for real- og teknologifagene. NAROM har en årlig basisbevilgning fra Kunnskapsdepartementet, og gjennomfører årlig en rekke undervisningsaktiviteter for elever, studenter og lærere. I tillegg har NAROM utviklet og driver romrelaterte og nettbaserte læringsressurser. (Hentet fra NAROMs nettsider)