Primary tabs

Most recent publications

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 9 results:
2016

Books

Vol. LNCSE Vol. 111. Heidelberg, Germany: Springer, 2016.
Status: Published
2013

Edited books

2010

Books

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Status: Published
2009

Books

second ed. Vol. 29. Berlin Heidelberg: Springer, 2009.
Status: Published

Edited books

2006

Books

Edited books