Primary tabs

Most recent publications

Communications in Applied Numerical Methods 4 (1988): 793-798,.
Journal Article
1988

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Publication type

Export 1 results:
1988

Journal articles

Communications in Applied Numerical Methods 4 (1988): 793-798,.
Status: Published