Primary tabs

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Export 15 results:
2018

Talks, contributed

2009

Books

second ed. Vol. 29. Berlin Heidelberg: Springer, 2009.
Status: Published

Edited books

Talks, contributed

In Presented at the Bidomain Workshop, Graz, Austria, 2009.
Status: Published
2004

Talks, contributed

In Talk at the Copper Mountain Conference, Colorado, USA, 2004.
Status: Published
In Presented at the 2004 SIAM Conference on the Life Sciences, Portland, Oregon, USA, 2004.
Status: Published
In Presented at the SIAM Annual meeting, Portland, Oregon, 2004.
Status: Published
2003

Edited books

Talks, contributed

In Talk at the ParCo 2003 Conference, 2 - 5 September 2003, Dresden, Germany, 2003.
Status: Published