Primary tabs

Most recent publications

J. Comput. Appl. Math. 59 (1995): 191-205,.
Journal Article
1995
SIAM J. Appl. Math. 55 (1995): 651-661,.
Journal Article
1995
In Proceedings of the 2nd international conference on Finite Element Methods in Water Resources, Lisboa, Portugal., 1986.
Proceedings, refereed
1986

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Status

Export 7 results:
1995

Journal articles

J. Comput. Appl. Math. 59 (1995): 191-205,.
Status: Published
SIAM J. Appl. Math. 55 (1995): 651-661,.
Status: Published

Talks, contributed

In Presented at Institut für Mathematik, Johannes Kepler Universität in Linz, Austria., 1995.
Status: Published
1986

Proceedings, refereed

In Proceedings of the 2nd international conference on Finite Element Methods in Water Resources, Lisboa, Portugal., 1986.
Status: Published

Talks, contributed

In Talk at the 2nd International Conference on Finite Element Methods in Water Resources, Lisboa, Portugal., 1986.
Status: Published