Primary tabs

Most recent publications

International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 4 (2003): 209-218.
Journal Article
2003
International Journal of Bioelectromagnetism 4 (2002): 53-54.
Journal Article
2002

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Departments

Export 8 results:
2003

Journal articles

International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 4 (2003): 209-218.
Status: Published
2002

Journal articles

International Journal of Bioelectromagnetism 4 (2002): 53-54.
Status: Published
International Journal of Bioelectromagnetism 4 (2002): 51-52.
Status: Published
International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 3 (2002).
Status: Published