Primary tabs

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Departments

Export 5 results:
2004

Talks, contributed

In Talk at the Copper Mountain Conference, Colorado, USA, 2004.
Status: Published
In Presented at the 2004 SIAM Conference on the Life Sciences, Portland, Oregon, USA, 2004.
Status: Published
In Presented at the SIAM Annual meeting, Portland, Oregon, 2004.
Status: Published
2001

Talks, contributed

In Presented at the SIAM Annual Meeting in San Diego, USA, 2001.
Status: Published
In Presented at the SIAM Annual meeting, San Diego, California, 2001.
Status: Published