Primary tabs

Most recent publications

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 8 (2011): 427-442.
Journal Article
2011
Mathematical Biosciences and Engineering 8 (2011): 861-873.
Journal Article
2011

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 7 results:
2011

Journal articles

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 8 (2011): 427-442.
Status: Published
Mathematical Biosciences and Engineering 8 (2011): 861-873.
Status: Published
Journal of the Royal Society Interface 8 (2011): 1212-6.
Status: Published