Primary tabs

Most recent publications

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 5 results:
1997

Edited books

Talks, contributed

In Invited minisymposium talk at the SIAM Annual meeting, Stanford University, California, USA, 1997.
Status: Published
In Invited minisymposium talk at the Fourth US National Congress on Computational Mechanics, San Fransisco, 1997.
Status: Published
In Talk at the ISCOPE Conference 1997, California, 1997.
Status: Published
In Presented at Fourth SIAM Conference on Mathematical and Computational Issues in the Geosciences in New Mexico, USA, 1997.
Status: Published