Primary tabs

Most recent publications

Frontiers in Physics 1 (2013).
Journal Article
2013
International Journal of Numerical Analysis and Modeling 8 (2011): 427-442.
Journal Article
2011

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 10 results:
2013

Journal articles

Frontiers in Physics 1 (2013).
Status: Published

Edited books

2011

Journal articles

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 8 (2011): 427-442.
Status: Published
Mathematical Biosciences and Engineering 8 (2011): 861-873.
Status: Published
Journal of the Royal Society Interface 8 (2011): 1212-6.
Status: Published
1996

Journal articles

Proceedings, refereed

In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Status: Published