Primary tabs

Most recent publications

J. Comput. Appl. Math. 44 (1992): 303-329,.
Journal Article
1992
J. Comput. Appl. Math. 39 (1992): 259-275,.
Journal Article
1992
SIAM J. Appl. Math. 52 (1992): 65-104,.
Journal Article
1992
Transport in Porous Media 9 (1992): 165-18,.
Journal Article
1992

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 5 results:
1992

Journal articles

J. Comput. Appl. Math. 44 (1992): 303-329,.
Status: Published
J. Comput. Appl. Math. 39 (1992): 259-275,.
Status: Published
SIAM J. Appl. Math. 52 (1992): 65-104,.
Status: Published
Transport in Porous Media 9 (1992): 165-18,.
Status: Published
J. Comput. Phys. 101 (1992): 130-139,.
Status: Published