Primary tabs

Most recent publications

Journal of Computational and Applied Mathematics 222 (2008): 3-16.
Journal Article
2008
J. Comput. Appl. Math. 59 (1995): 191-205,.
Journal Article
1995

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Status

Export 7 results:
2008

Journal articles

Journal of Computational and Applied Mathematics 222 (2008): 3-16.
Status: Published
1995

Journal articles

J. Comput. Appl. Math. 59 (1995): 191-205,.
Status: Published
SIAM J. Appl. Math. 55 (1995): 651-661,.
Status: Published
1988

Journal articles

Communications in Applied Numerical Methods 4 (1988): 793-798,.
Status: Published