Primary tabs

Most recent publications

second ed. Vol. 29. Berlin Heidelberg: Springer, 2009.
Book
2009

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Export 14 results:
2016

Books

Vol. LNCSE Vol. 111. Heidelberg, Germany: Springer, 2016.
Status: Published
2009

Books

second ed. Vol. 29. Berlin Heidelberg: Springer, 2009.
Status: Published

Talks, contributed

In Presented at the Bidomain Workshop, Graz, Austria, 2009.
Status: Published
2005

Talks, contributed

In Presented at the SIAM Conference on Mathematical and Computational Issues in the Geosciences, Avignon, France, 2005.
Status: Published
In Presented at the Level Set Methods for Direct and Inverse Problems workshop in Linz, Austria, 2005.
Status: Published
In Presented at the BeMatA seminar (Norwegian Research Council), Hurdal, 2005.
Status: Published
1991

Talks, contributed

In Talk at the Third Seminar on Mathematical Models and Methods in Reservoir Simulation, Ustaoset, Norway, 1991.
Status: Published