Primary tabs

Most recent publications

Electronical Journal of Partial Differential Equations 4 (2000): 1-28,.
Journal Article
2000
J. Comput. Appl. Math. 44 (1992): 303-329,.
Journal Article
1992
J. Comput. Appl. Math. 39 (1992): 259-275,.
Journal Article
1992
SIAM J. Appl. Math. 52 (1992): 65-104,.
Journal Article
1992

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 14 results:
2000

Journal articles

Electronical Journal of Partial Differential Equations 4 (2000): 1-28,.
Status: Published

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 2000.
Status: Published
1992

Journal articles

J. Comput. Appl. Math. 44 (1992): 303-329,.
Status: Published
J. Comput. Appl. Math. 39 (1992): 259-275,.
Status: Published
SIAM J. Appl. Math. 52 (1992): 65-104,.
Status: Published
Transport in Porous Media 9 (1992): 165-18,.
Status: Published
J. Comput. Phys. 101 (1992): 130-139,.
Status: Published

Technical reports

1991

Journal articles

SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing 12 (1991): 1401-1419,.
Status: Published