Primary tabs

Most recent publications

In Modeling Excitable Tissue: The EMI Framework, 1-13. Vol. 7. Springer International Publishing, 2020.
Book Chapter
2020
In Modeling Excitable Tissue: The EMI Framework, 44-55. Vol. 7. Cham: Springer International Publishing, 2020.
Book Chapter
2020

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 14 results:
2020

Journal articles

Book chapters

In Modeling Excitable Tissue: The EMI Framework, 1-13. Vol. 7. Springer International Publishing, 2020.
Status: Published
In Modeling Excitable Tissue: The EMI Framework, 44-55. Vol. 7. Cham: Springer International Publishing, 2020.
Status: Published
1991

Journal articles

SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing 12 (1991): 1401-1419,.
Status: Published

Technical reports

Center for Industrial Research, 1991.
Status: Published

Talks, contributed

In Talk at the Third Seminar on Mathematical Models and Methods in Reservoir Simulation, Ustaoset, Norway, 1991.
Status: Published