Primary tabs

Most recent publications

International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 4 (2003): 209-218.
Journal Article
2003
Electronical Journal of Partial Differential Equations 4 (2000): 1-28,.
Journal Article
2000

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 6 results:
2003

Journal articles

International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 4 (2003): 209-218.
Status: Published
2000

Journal articles

Electronical Journal of Partial Differential Equations 4 (2000): 1-28,.
Status: Published
1991

Journal articles

SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing 12 (1991): 1401-1419,.
Status: Published