Primary tabs

Most recent publications

In Scientific Computing in Object-Oriented Parallel Environments. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 1997.
Proceedings, refereed
1997
In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Proceedings, refereed
1996
In Proceeedings of the fourth international conference on hyperbolic problems. Taormina, Italy,, 1992.
Proceedings, refereed
1992
In Proceedings of the fourth international conference on hyperbolic problems. Taormina, Italy,, 1992.
Proceedings, refereed
1992

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 9 results:
1997

Proceedings, refereed

In Scientific Computing in Object-Oriented Parallel Environments. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 1997.
Status: Published
1996

Proceedings, refereed

In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Status: Published
1992

Proceedings, refereed

In Proceeedings of the fourth international conference on hyperbolic problems. Taormina, Italy,, 1992.
Status: Published
In Proceedings of the fourth international conference on hyperbolic problems. Taormina, Italy,, 1992.
Status: Published

Technical reports