Primary tabs

Most recent publications

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Export 15 results:
2000

Journal articles

Electronical Journal of Partial Differential Equations 4 (2000): 1-28,.
Status: Published

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 2000.
Status: Published