Primary tabs

Most recent publications

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Departments

Export 3 results:
2002

Books

Talks, contributed

In Invited talk at the Department of Mathematics, University of Coimbra, Portugal, 2002.
Status: Published
In Invited minisymposium talk at the 20th CAD-FEM User's Meeting, Friedrichshafen, Germany, 2002.
Status: Published