Primary tabs

Most recent publications

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Book
2010
In The 9th Workshop of the Finite Element Method in Biomedical Engineering, Biomechanics and Related Fields. Ulm, Germany, 2002.
Proceedings, refereed
2002
In Progress in industrial mathematics at ECMI 2000. Springer-Verlag, 2002.
Proceedings, refereed
2002

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka
Export 15 results:
2010

Journal articles

Books

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Status: Published
2002

Journal articles

International Journal of Bioelectromagnetism 4 (2002): 53-54.
Status: Published
International Journal of Bioelectromagnetism 4 (2002): 51-52.
Status: Published
International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 3 (2002).
Status: Published

Books

Proceedings, refereed

In The 9th Workshop of the Finite Element Method in Biomedical Engineering, Biomechanics and Related Fields. Ulm, Germany, 2002.
Status: Published
In Progress in industrial mathematics at ECMI 2000. Springer-Verlag, 2002.
Status: Published