Primary tabs

Most recent publications

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Book
2010
In Parallel Computing: Software Technology, Algorithms, Architectures & Applications, 837-844. Elsevier Science, 2004.
Book Chapter
2004

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 4 results:
2016

Books

Vol. LNCSE Vol. 111. Heidelberg, Germany: Springer, 2016.
Status: Published
2010

Books

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Status: Published
2004

Book chapters

In Parallel Computing: Software Technology, Algorithms, Architectures & Applications, 837-844. Elsevier Science, 2004.
Status: Published