Primary tabs

Most recent publications

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 8 (2011): 427-442.
Journal Article
2011
Mathematical Biosciences and Engineering 8 (2011): 861-873.
Journal Article
2011

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Departments

Export 15 results:
2011

Journal articles

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 8 (2011): 427-442.
Status: Published
Mathematical Biosciences and Engineering 8 (2011): 861-873.
Status: Published
Journal of the Royal Society Interface 8 (2011): 1212-6.
Status: Published
2008

Journal articles

Journal of Computational and Applied Mathematics 222 (2008): 3-16.
Status: Published
2007

Journal articles

Numerical Linear Algebra with Applications 14 (2007): 459-467.
Status: Published