Primary tabs

Most recent publications

IMA Journal of Numerical Analysis 29 (2009): 24-42.
Journal Article
2009
International Journal of Numerical Analysis and Modeling 6 (2009): 627-641.
Journal Article
2009
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 56 (2009): 2546-2548.
Journal Article
2009

News

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Export 22 results:
2009

Journal articles

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 6 (2009): 627-641.
Status: Published
Philosophical Transactions of the Royal Society A 367 (2009): 1931-1951.
Status: Published
IMA Journal of Numerical Analysis 29 (2009): 24-42.
Status: Published
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 56 (2009): 2546-2548.
Status: Published

Edited books

2008

Journal articles

Journal of Computational and Applied Mathematics 222 (2008): 3-16.
Status: Published