Primary tabs

Most recent publications

Simula in the media

Norge trenger flere forskningssentre som Simula, mener sjefen i Innovasjon Norge. Simulasenteret bør ikke flyttes fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Universitetet i Oslo (UiO), mener Anita Krohn Traaseth.
Simula, Simulasenteret
Budstikka

Find publication

Status

Publication type

Year published