Primary tabs

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 4 results:
2009

Talks, contributed

In Presented at the Bidomain Workshop, Graz, Austria, 2009.
Status: Published
1995

Talks, contributed

In Presented at Institut für Mathematik, Johannes Kepler Universität in Linz, Austria, 1995.
Status: Published