Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the XXVth International Congress on Electrocardiology, 1998.
Proceedings, refereed
1998
In Proceedings of the seventh international conference on hyperbolic problems. Zürich,, 1998.
Proceedings, refereed
1998

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 2 results:
1998

Proceedings, refereed

In Proceedings of the XXVth International Congress on Electrocardiology, 1998.
Status: Published
In Proceedings of the seventh international conference on hyperbolic problems. Zürich,, 1998.
Status: Published