Primary tabs

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 6 results:
2006

Talks, contributed

In Presented at St Jude Medical, Stockholm, Sweeden, 2006.
Status: Published
In Presented at the Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Linz, Austria, 2006.
Status: Published
2004

Talks, contributed

In Talk at the Copper Mountain Conference, Colorado, USA, 2004.
Status: Published
In Presented at the 2004 SIAM Conference on the Life Sciences, Portland, Oregon, USA, 2004.
Status: Published
In Presented at the SIAM Annual meeting, Portland, Oregon, 2004.
Status: Published