Primary tabs

Most recent publications

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Book
2016
IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Journal Article
2016
IEEE Security & Privacy 13, no. 4 (2015): 40-46.
Journal Article
2015

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Publication type

Export 9 results:
2016

Journal articles

IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Status: Published

Books

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Status: Published
2015

Journal articles

IEEE Security & Privacy 13, no. 4 (2015): 40-46.
Status: Published
IEEE Security & Privacy 13, no. 3 (2015): 48-54.
Status: Published
IEEE Security & Privacy 13, no. 3 (2015): 48-54.
Status: Published
IEEE Security & Privacy 13, no. 4 (2015): 40-46.
Status: Published
2005

Journal articles

IEEE Computer 38, no. 7 (2005): 28-34.
Status: Published
2002

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 34, no. 5 (2002): 1079-1081.
Status: Published